Elamumaa enampakkumine,

Mesimummu, Avispea küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond

Katastritunnus: 92601:001:0179

694 m²

Metsaoksjon / Mesimummu

Mesimummu

Avispea küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Viru maakond

Tunnus 92601:001:0179
Aadress Mesimummu
Sihtnumber 46208
Asustusüksus Avispea küla
Omavalitsus Väike-Maarja vald
Maakond Lääne-Viru maakond
Registreerimise aeg 27. aprill 2015. a.
Muudatuste registreerimise aeg 16. detsember 2021. a.
Sihtotstarve 1 Elamumaa 100%
Sihtotstarve 2 –
Sihtotstarve 3 –
Pindala 694 m²
Ruumikuju pindala 694 m²
Haritav maa
Looduslik rohumaa
Metsamaa
Õuemaa 378 m²
Muu maa 316 m²
Registriosa
7382250
Mõõdistamise aeg 27. veebruar 2015. a.
Mõõdistaja Osaühing Gem-Geo
Moodustamise viis mõõdistatud, L-EST
Hinnatsoon
H0927002 100%
Viljakustsoon
V0927010 100%

Kinnistu lisainfo lingid

Tee oma parim pakkumine

Laadige alla “Taotlus Enampakkumisel osalemiseks” ja saatke digiallkirjastatud pakkumine unikaalsele meiliaadressile 24060302@rhn.ee

alghind: € 6 500

Kinnistute pindalaga üle 10 ha ostmiseks saavad pakkumisi esitada ainult äriühingud, kes esitavad tõendi (koopia) metsa- või põllumajandusega tegelemise kohta EMTA'lt. Eraisikutel ei ole tõendit vaja.

Enampakkumise tingimused

Metsaoksjoni tingimused on selged ning lihtsasti arusaadavad. Lisades oma kinnistu müügiks meie kodulehel, olete meiega juba eelnevalt sõlminud koostöölepingu ning tutvunud kõigi kaasnevate nüanssidega. Meie oksjonitingimused on paika pandud selleks, et poleks arusaamatusi ning hilisemaid pretensioone või möödarääkimisi. 

Lihtsalt öeldes, sõlmite te meiega esinduslepingu, mis annab meile ainuõiguse teie kinnistut ettevõtetele ning eraisikutele vahendada. Meie omaltpoolt garanteerime teile heaperemeheliku ümberkäimise teie kinnistut puudutavaga ning turu parima vahendustasu %-ga. 

Kuidas oksjonil osaleda?

Selleks, et enampakkumisest osa võtta, tuleb teil laadida alla Taotlus Enampakkumisel osalemiseks ning see oma andmete- ja pakkumise suurusega täita. Seejärel tuleb teil dokument digiallkirjastada ning saata unikaalsele meiliaadressile.

Mesimummu kinnistu unikaalne emaili aadress on: 24060302@rhn.ee

Enampakkumine toimib suletud ümbriku meetodil, mis tähendab, et avame iga kinnistu jaoks loodud unikaalse postkasti enampakkumise lõppemise päeval ning oksjoni võidab kõrgeim pakkuja. Kui on mitu samaväärset pakkumist, loetakse parimaks pakkumiseks ajaliselt varem esitatud pakkumine.

Teie metsakinnistu meie metsaoksjonile lisamiseks võtke meiega ühendust ning alustame protsessi.

Nimelt kui olete mõelnud millist hinda te oma kinnistu eest saada soovite ja olete täiesti kindlad selles soovitud hinnas, siis vaatame meie teile kuuluva kinnistu andmed üle. Selleks on vaja teil saata meile kehtiv metsamajandamiskava ning kui see puudub, aitame teid selle
tellimisega.

Metsamajandamiskava omab kogu infot teie kinnistul kasvava metsa kohta ja metsaaluse maa kohta, mille põhjal saame teha teile vaja mineva pakkumise või siis teie soovitud hinnataseme kontrolli, et kas see on ka reaalne hind.

Peale seda sõlmime teiega lepingu ning lepime kokku tingimustes ja alustame oksjoni ettevalmistamise- ja läbiviimisega. Meie portaalis kestab üks metsa- või põllumaa oksjon 4 nädalat ning pakkumisel osaleb ca 1000 metsafirmat- ja kokkuostjat, samuti erainvestoreid ning fonde.

Jah. Aitame.

Teie metsamaa hindamiseks on vaja teie kinnistu metsamajandamiskava ning infot kinnistul tehtud eelnevalt läbiviidud tööde kohta.

Vajalik on saada teie käest infot ka kinnistu kitsenduste kohta, ehk kõike infot kaitsealade, piiranguvööndite ja Natura alade või muude hinda mõjutavate asjaolude kohta.

Lisaks kui kinnistul asub rohumaa või põllumaa, mis on antud rendile, on vaja meil teada kogu infot hetke rendi tingimuste kohta.

Kinnistu ligipääsu info on samamoodi oluline faktor kinnistu hinnastamisel ja kui see puudub või pole seatud vajalikku servituuti
tuleks see võimalusel tekitada või vähemalt kogu info selle kohta meile edasi anda, et saaksime parema info, et teile täpsem hinnavahemik arvutada.

Kui soov on müüa kinnistu koos hoonetega on lisaks veel vaja Hoonete hindamisakte ja palju lisainfot millest räägime teile vajadusel lähemalt.

Enampakkumise protsess toimub 2-4 nädala jooksul.

Iga uue oksjoni puhul teavitame 1000+ ettevõtet või kokkuostjat (eraisikud ja ettevõtted), kes põllumajandus- või metsandussektoris toimetavad. Meil on ka palju koostööpartnereid Eesti suurimate metsakorraldusettevõtete näol, samuti pakume oma kinnistuid erinevatele fondidele nii kodu- kui välismaalt.

Lisaks teeme oksjonitele reklaami sotsiaalmeedias- ning teistes kanalites nagu Google & Youtube.

Igale oksjonile on seatud alghind ning oksjonil osalejatel on võimalus teha oma maksimaalne pakkumine.

Kuna pakkumised on teistele osalejatele (ja ka meile) siis on vaja iga pakkujal teha koheselt oma kõige kõrgem pakkumine, et vältida kinnistust ilmajäämist.

Iga oksjoni jaoks on tehtud ainulaadne e-postkast mille avame alles oksjoni lõppedes ja parim pakkuja võidab.

Ainult Pakkujatele kes pakuvad alghinna või suurema kui alghind avaldatakse ka teiste pakkujate summad aga teiste pakkujate nimed jäävad konfidentsiaalseks.

Kui mitu inimest pakub sama hinda siis loetakse parimaks see pakkuja, kes tegi pakkumise esimesena.

Kui teie soovitud hind ei sobi ja oksjon peaks ebaõnnestuma siis lisatakse teiega läbirääkides sama kinnistu uue oksjoni raames uue hinnaga 3 nädalaks uuesti ja tehakse läbi sama protsess, et saada parim tulemus kätte!

Kõige lühem aeg oksjoni toimumiseks on 2-4 nädalat.

Üldiselt on mõeldud oksjon kahes osas.

Kui oksjon esimese 4 nädala jooksul jääb soovitud hinnaga müümata, teeme kinnistu omanikule ettepaneku uue hinna jaoks ning kokkuleppel korraldame enampakkumise uuesti.

Meie korraldatud enampakkumistel osalevad nii metsafirmad, kokkuostjad, fondid, aga ka erametsaomanikud. Meie koostööpartneriteks on Eesti suurimad metsakorraldusfirmad ning saadame iganädalaselt välja uuendusi oma partneritele.

Keskmine metsa hetkari müügi hind Eestis aastal 2023 oli 8369,43 EUR

Maa-ameti tehingute andmebaasi metsamaa tehingute hinnastatistika alusel kõigi 15 Eesti maakonna lõikes.

Metsa hinna kujunemisest saate lugeda täpsemalt ka meie kokkuvõttest: metsa hind

Graafika allikas: Maa-Amet

Metsamaa tehingud
Harju maakond / Hiiu maakond / Ida-Viru maakond / Jõgeva maakond / Järva maakond / Lääne maakond / Lääne-Viru maakond / Põlva maakond / Pärnu maakond / Rapla maakond / Saare maakond / Tartu maakond / Valga maakond / Viljandi maakond / Võru maakond ajavahemikul 1.01.2023 kuni 31.12.2023
 Pindala(ha)Tehingu summa (eur)Pinnaühiku hind(eur /ha)
  ArvKeskmineKokkuMinimaalneMaksimaalneMinimaalneMaksimaalneMediaanKeskmineStandardhälve
Harju maakondmetsamaa1307,306 754 634500351 200240,3829 924,695 736,707 627,615 539,91
Hiiu maakondmetsamaa886,803 795 4631 500305 000178,5715 548,786 039,646 323,633 374,23
Ida-Viru maakondmetsamaa499,005 144 7906 500691 4701 258,1127 000,007 439,7011 125,088 786,41
Jõgeva maakondmetsamaa718,906 263 5814 000500 000696,8624 794,078 404,569 593,265 400,33
Järva maakondmetsamaa767,305 148 0491 000297 000326,8021 282,058 803,278 652,594 948,66
Lääne maakondmetsamaa9112,006 584 1912 570425 000642,6524 414,895 159,395 953,883 646,12
Lääne-Viru maakondmetsamaa1147,806 706 934500344 000107,8721 543,705 772,037 403,914 942,40
Põlva maakondmetsamaa415,902 446 0385 000204 8002 100,8425 000,007 938,0410 381,476 266,05
Pärnu maakondmetsamaa1338,209 649 6784 500555 272617,2828 875,306 343,288 822,636 192,23
Rapla maakondmetsamaa938,205 073 0646 600419 055397,7326 501,776 459,337 168,264 420,25
Saare maakondmetsamaa1917,107 362 7411 250278 100466,4226 143,794 216,875 722,494 171,42
Tartu maakondmetsamaa636,703 935 6095 000500 0001 264,2227 777,787 482,998 995,535 391,06
Valga maakondmetsamaa289,902 140 3524 000311 000417,1325 235,856 644,128 186,116 333,76
Viljandi maakondmetsamaa757,004 583 7283 000320 000898,2022 244,307 936,518 960,265 123,91
Võru maakondmetsamaa696,904 608 7355 000430 000631,3925 335,739 857,4810 624,786 231,78
Allikas: Maa-amet, tehingute andmebaas
Tehingute hindasid ja pindala puudutavad andmed kuvatakse vaid juhul, kui on toimunud vähemalt 5 tehingut.

Meile maksate vahendustasu vaid õnnestunud müügi korral ning vahendustasu suuruseks on 3% müügisummast, mille maksab kinnistu müüja. Meie vahendustasu on Eestis tegutsevatest metsaoksjoneid korraldatavatest portaalidest soodsaim. Lugege pikemalt meie enampakkumise korraldamise täpsetest tingimustest.

Kui kinnistule ei tule ühtegi pakkumist, siis analüüsime ning arutame omanikuga läbi, mis võis olla võimalik põhjus oksjoni ebaõnnestumises. Pakume välja koostöös uue hinna ja kokkuleppel alustame uue oksjoniga.

Tasu oksjoni korraldajale 3% kinnistu müüdavast hinnast notaris.

Jah, kui soovite oleme huvitatud ka konkreetsete kinnistute ostust. Sellest saate lugeda lähemalt meie avalehelt jättes meile oma andmed, saates oma kinnistu metsamajandamiskava ning teeme teile pakkumise juba lähima paari päeva jooksul.

Kinnistu alghind

€ 6 500

Oksjon lõppeb: 5.06.2024 (14:00)

694 m²

Kataster: 92601:001:0179

 

Lisainfo:  5177783

Taavi Tamm

Metsandusspetsialist

5177783

info@rhn.ee

“Vastan kinnistute ostu- ja müüki puudutavatele küsimustele, samuti nõustan teid metsaoksjoni läbiviimisel ning kinnistute hinnastamisel.”