Rhn.ee

Metsateatis - esitamine ja vajadus

Lugege täpsemalt, milline dokument on metsateatis, miks seda vaja on ning kuidas seda taotleda saab. Lisainfot saate meiega ühendust võttes.

Leia meid Instagramis

Metsateatis

Mis dokument on metsateatis ning miks metsateatist (või raieteatist) üldse vaja on. Loe, miks metsateatis hea on ning kuidas seda esitada saab.

Metsateatise esitamine raietööde läbiviimiseks

Loe kokkuvõtet metsateatise vajalikkusest ning raieteatise taotlemsiest

Metsateatis on dokument, mis on vajalik kõigile metsaomanikele, kes soovivad oma kinnistul läbi viia raietöid (erandina ei pea metsateatist taotlema vaid väiksemahuliste raietööde läbiviimisel, mille alla võivad kuuluda teatud harvendus- ja hooldusraied väiksematel kinnistutel).

Metsateatise mõte on anda riigile teada, kes ning millises mahus raietöid läbi viia soovib, et oleks kõik kooskõlastatud ning hiljem saaks ka tehtud raietööde tulemused kanda metsaregistrisse. Üldiselt on tegemist lihtsa dokumendi ning protsessiga mille saate täita ning esitada ka interenti teel.

Metsateatis - mis, miks ja milleks?

Metsateatis on instrument metsanduse valdkonnas, mida kasutatakse metsaomanike, valitsusasutuste ja metsamajandajate vaheliseks raporteerimiseks ning suhtluseks.

Metsateatis omab keskset rolli metsaressursi säästlikul majandamisel ning on hädavajalik, tagades metsanduse arengu, ökosüsteemi stabiilsuse ja bioloogilise raporteerimise. Käesolev aruanne avab metsateatise olemuse, vajaduse ja selle esitamise meetodid.

Metsateatise esitamise võimalused

Metsateatise esitamiseks on mitmeid erinevaid võimalusi, mis teeb selle esitamise lihstaks ning mugavaks igaühele. Metsateatist või raieteatist (tuntud ka kui raiepilet) saate esitada neljal erineval moel ning kindlasti leiate endale nende seast mõne sobiva:

  • Metsaregistris elektroonilise metsateatise esitamise võimalus annab metsaomanikele võimaluse esitada teavet oma metsa kohta mugavalt ja tõhusalt. Juhendid e-metsateatise esitamiseks leiate SIIT.

  • Keskkonnaamet võimaldab metsateatise esitamist elektroonilisel kujul e-maili teel. See hõlmab täidetud ja digiallkirjastatud metsateatise vormi, tagades kiire ja turvalise informatsiooni esitamise.

  • Alternatiivina on võimalik täidetud metsateatise vorm posti teel saata Keskkonnaameti kontorisse vastavalt kinnistu asukohale. See meetod võimaldab füüsilisel dokumendil liikuda ametiasutusele ning säilitada traditsioonilise paberdokumendi eelised.

  • Metsaomanikel on võimalus viia täidetud metsateatise vorm isiklikult Keskkonnaameti kontorisse. See võimaldab otsest suhtlust ameti esindajatega ja tagab, et teie dokument jõuab otse kohale.

Kui tunnete, et vajate abi metsateatise vormi täitmisel või selle esitamisel, leiate täiendavat teavet ja tuge SIIT.  Vajadusel või lisaküsimuste tekkimisel võtke meiega julgelt ühendust kasutades selleks allolevat kontaktivormi.

metsateatis

Metsateatise olulisus

Metsateatis on ametlik dokument, mis sisaldab informatsiooni metsa seisundi, majandamise ja kasutamise kohta. Selle koostamisel lähtutakse kehtivatest õigusaktidest ning see võimaldab metsaomanikel ja haldajatel tõhusalt planeerida metsandustegevust. Metsateatis on kohustuslik kõigile metsaomanikele, kes soovivad läbi viia raietöid, kelle kinnistu suurus ületab 5 hektarit.

Miks metsateatist üldse vaja on?

Metsateatise esitamine on oluline mitmel põhjusel. Esiteks, raieteatis pakub metsaomanikele ülevaadet nende metsa seisundist, võimaldades neil teha informeeritud otsuseid metsa majandamise ja kasutamise osas. Teiseks, valitsusasutused saavad metsateatise kaudu jälgida metsade majandamist ning tagada, et see toimub kooskõlas kehtivate seaduste ja jätkusuutliku metsanduse põhimõtetega.

Metsateatise koostamise meetodid

Metsateatise koostamine on kompleksne protsess, mis hõlmab mitmeid meetodeid ja andmeallikaid. Esiteks, metsateatise aluseks on põhjalik metsainventuur, mis hõlmab metsa struktuuri, liigilist koosseisu ja ökoloogilisi parameetreid. Seejärel integreeritakse metsateatisesse andmed metsa seisundi, kasvukiiruse ja võimaliku raiemahu kohta. Lisaks kaasatakse metsateatisesse ka teave metsaökoloogia, looduslike ohutegurite ja kaitsemeetmete kohta.

Vajate abi metsateatise esitamisel?

Kui teil on mistahes põhjustel metsateatise esitamisega probleeme või te ei tea, kuidas metsateatise taotlusvormi täita, võtke meiega julgelt ühendust ning aitame teid esimesel võimalusel.

Eesti Erametsa Grupp

Enampakkumised

Meie oksjonikeskkonnas

Jätke meile oma andmed ning meie metsandusspetsialist võtab teiega ühendust esimesel võimalusel.

Telefon: 5177783

Email: info@rhn.ee

Tasuta konsultatsioon

Soovite saada hinnapakkumist oma metsa- või põllukinnistule või soovite hoopis pakkumist raietööde läbiviimisele? 

“Vastan kinnistute ostu- ja müüki puudutavatele küsimustele, samuti nõustan teid metsaoksjoni läbiviimisel ning kinnistute hinnastamisel.”

Eesti Erametsa Grupp

Taavi Tamm

Metsandusspetsialist

Taavi Tamm

Metsandusspetsialist

5177783

info@rhn.ee

“Vastan kinnistute ostu- ja müüki puudutavatele küsimustele, samuti nõustan teid metsaoksjoni läbiviimisel ning kinnistute hinnastamisel.”

Vaata oksjoneid

Metsaoksjon

Soovite müüa oma kinnistu enampakkumise teel meie oksjoniportaalis? Vaadake metsaoksjonite lehelt lähemalt.

Tutvu teenusega

Metsa ost

Ostame teie metsakinnistu. Loe lähemalt, kuidas toimib metsa ostu protsess ning selle tähtsaimad nüansid.​

Tutvu teenusega

Põllumaa ost

Ostame teie põllumaa koos haritava maa ning kaasneva taluhoonega. Loe pikemalt, kuidas toimib põllumaa ost.​

Tutvu teenusega

Raieõiguse ost

Ostame raieõiguse teie metsakinnistul ning maksame tihumeetri eest alati konkurentsivõimelist turuhinda.

Tutvu teenusega

Metsamajandamiskava​

Metsamajandamiskava ehk metsakava on dokument, mis sisaldab endas metsa inventeerimisandmeid. Loe edasi.​

Tutvu teemaga

Metsa hind

Kuidas kujuneb metsamaa hind ning millised on metsa hinna peamised mõjutajad Eestis aastal 2024. Loe pikemalt.

Tutvu teemaga

Metsateatis

Metsateatis on dokument, mis on kohustuslik kõigile metsaomanikele, kes plaanivad viia läbi raietöid. Loe pikemalt.​

Tutvu teemaga

Põllumaa hind

Kuidas kujuneb põllumaa hind ning millised on põllumaa hindade peamised mõjutajad aastal 2024. Loe pikemalt.

Tutvu teemaga

Metsaregister

Mis teenus on Metsaregister ehk Metsaportaal ning kuidas metsaomanik seda kasutada saab? Loe pikemalt.