Rhn.ee

Metsamajandamiskava koostamine

Otsite kogemustega taksaatorit, kes koostaks teile metsamajandamiskava? Võtke meiega ühendust ning teeme teile metsakava koostamise hinnapakkumise esimesel võimalusel.

Leia meid Instagramis

Metsakava koostamine

Metsamajandamiskava ning selle koostamine telli oma ala spetsialistilt. Loe toetustest ning kava koostamise põhimõtetest sellest kokkuvõttest.

Metsamajandamiskava koostamine

Loe, milline dokument on metsakava ning kuidas toimub selle koostamine

Metsamajandamiskava on dokument, mis sisaldab endas metsainventeerimisandmeid ehk andmeid metsa tervisliku seisundi kohta, metsatagavara hinnangulise suuruse ning muid olulisi parameetreid, aga ka planeeritud metsamajanduslikke töid järgmiseks kümneks aastaks.

Metsamajandamiskava koostab selleks akrediteeritud ning väljaõppe saanud taksaator ning metsamajandamiskava hind sõltub hetkarite mahust, töö iseloomust ning muudest erinevatest faktoritest. Kui te soovite metsamajandamiskava koostamise hinnapakkumist, kasutage selleks allolevat kontaktivormi.

sanitaarraie metsas

metsamajandamiskava koostamise hind on keskmiselt 20 eurot hektari kohta väiksema kinnistu kohapealt on hind kokkuleppel vastavalt kuidas taksaator seda teeb. Ilmselt natuke kõrgem kuna kulud on ikka kinnistule minnes ehk kui kinnistu on 2 ha suur näiteks siis tuleb vastavalt sellele see hektari hind tunduvalt kõrgem kinnistu metsamajanduskava tegemisel .

Metsamajandamiskava koostatakse esialgu mõne päevaga. Kuna enamjaolt on kava tegijate järjekord ees siis tuleb olla kannatlik või leida keegi kes selle kiiremini teeb . Kava koostatakse kohapeal 1 päevaga kui tegemist pole väga suure kinnistuga ehk kava mustandi kus andmed on olemas on võimalik saada juba mõne päevaga peale seda kui taksaator on metsas ära käinud, kuid kava avalikult metsaregistrisse kandmisega läheb enamjaolt aega 1 kuu. Müümiseks piisab ka esialgu kavast mis on olemas ja on alles registrisse sisse kantud.

Metsamajanduskava saab koostada ainult taksaator kellel on olemas vastavasisuline kutsetunnistus ja oskus seda teha.

Metsamajanduskava on oluline dokument, mis annab kinnistu omanikule põhjaliku ülevaate metsavarudest ja nendega seotud aspektidest. See hõlmab üksikasjalikku kirjeldust kinnistu metsakooslusest, võimalikest seadusandlusest tulenevatest piirangutest ning soovitatavatest metsamajandamise tavadest.

Kui teie kinnistul ei ole varem metsamajanduskava koostatud, jagatakse see taksaatori juhendamisel erinevateks osadeks või eraldisteks. Iga eraldise puhul antakse täpne kirjeldus, sealhulgas eraldise number, pindala, puuliik, arenguklass, tuleohuklass, metsamajandamise kitsendused, kasvukohatüüp, boniteediklass, kõrgusindeks, rinnaspindala ja muud olulised näitajad.

Takseerkirjeldus sisaldab ka eraldi infot puistuelemendi kohta, arvestades, et Eestis on enamik kinnistuid segametsad, kus kasvavad erinevad puuliigid nagu männid, kuused ja kased. See lisainfo hõlmab puuliigi, rinde koosseisu, konditsiooni, keskmise vanuse, keskmise kõrguse ja keskmise rinnasdiameetri andmeid.

Kui mets on kahjustatud, määrab metsakorraldaja kindlaks kahjustuse puuliigi, põhjuse, kahjustatud puude osakaalu, kahjustusastme ja kahjustuse ulatuse. Takseerkirjeldus annab üksikasjaliku ülevaate puistu liigilisest koosseisust, metsatagavarast, järelkasvust ning puude tervisest. Lisaks sisaldab see andmeid viimase 10 aasta jooksul tehtud metsamajandustööde kohta ja metsakorraldaja soovituslikke metsamajandamise meetmeid järgmiseks 10 aastaks.

Kui oled eraisikust metsaomanik kellele kuulub vähemalt 5 ha metsa ja soovid teha raietööd, siis on sul vaja kindlasti kava.
Kui oled firma omanik, on sul juba 2 ha metsamaad omades ja sellel raietööd teha soovides vaja kehtivat metsamajanduskava.
Muidu kava kehtib 10 aastat!

Metsamajandamiskava toetus

Erametsaomanikul on võimalus metsamajandamiskava koostamisele tehtud kulutused osaliselt tagasi saada, esitades toetuse taotluse lähimalasuvale metsaühistule või erametsakeskusele teatud tingimustel.

Loe metsamajandamiskava koostamise toetusest lähemalt erametsakeskuse koduleheküljelt.

Toetuse küsimiseks on vajalik, et metsaomanik oleks metsaühistu liige ja metsaühistuga liitumine ei too rahalisi väljaminekuid juurde. Toetuse taotluse saab esitada läbi erametsakeskuse kodulehel olevate kontaktide.

Metsakava ehk ülevaade metsa tervislikust seisundist

Metsakava on lihtsalt öelduna nagu raamat, milles on kirjas metsa erinevad andmed (aadress, nimi, katastriüksuse number), metsa suurus hektarites, selle maht tihumeetrites, iga-aastane juurdekasv, puistu liigiline koosseis, kasvukoha aluspinna viljakus, kinnistu ligipääsetavus ning palju muud.

Mets ehk kinnistu on jaotatud eraldisteks, mis tähendab ühteaolist metsaosa. Metsakavad võivad üldiselt olla välimuselt erinevad, kuid sisult on need enamasti sarnased – seal on kirjas kogu metsa tervislikku seisundit ning muid parameetreid puudutav informatsioon.

Kava otsene välimus, millisena see välja trükitakse sõltub taksaatori poolt kasutatavast tarkvarast, sisult nagu öeldud, on kavad ikkagi sarnased. Taksaatorid käivad metsas puistu ja kinnistut hindamas, andmeid kogumas (inventeerimisandmed) ning lisavad need ka Metsaregistri portaali (register.metsad.ee) kus on enamuse kinnistute metsainventeerimisandmed.

Metsakava ehk inventeerimisandmed kehtivad 10 aastat, misjärel tasuks koostada uus metsakava.

metsamajanduskava koostamine Tartumaal ja Lõuna-Eestis

Millal on metsamajandamiskava kohustuslik?

Metsakava on kohustuslik eraisikust metsaomanikule juhul, kui ta soovib metsas läbi viia harvendus-, uuendus – või valikraiet ning metsakinnistu pindala ühe maaüksuse puhul on suurem kui 5 hektarit. Sellegipoolest võiks kava koostada ka metsaomanik, kes ei plaani raietöid või kelle kinnistu jääb alla viie hektari, et oleks parem ülevaade ning kindlus tulevikuks metsamajanduslikke töid planeerides.

Soovite tellida metsakava koostamise teenuse?

Kui soovite koostada metsakava või teil on kavade koostamist puudutavaid küsimusi, võtke meiega ühendust ning koos leiame teie väljakutsetele lahendused. Meiega saate ühendust kasutades selleks allolevat kontaktivormi või helistades meile telefonil:

Eesti Erametsa Grupp

Enampakkumised

Meie oksjonikeskkonnas

Jätke meile oma andmed ning meie metsandusspetsialist võtab teiega ühendust esimesel võimalusel.

Telefon: 5177783

Email: info@rhn.ee

Tasuta konsultatsioon

Soovite saada hinnapakkumist oma metsa- või põllukinnistule või soovite hoopis pakkumist raietööde läbiviimisele? 

“Vastan kinnistute ostu- ja müüki puudutavatele küsimustele, samuti nõustan teid metsaoksjoni läbiviimisel ning kinnistute hinnastamisel.”

Eesti Erametsa Grupp

Taavi Tamm

Metsandusspetsialist

Taavi Tamm

Metsandusspetsialist

5177783

info@rhn.ee

“Vastan kinnistute ostu- ja müüki puudutavatele küsimustele, samuti nõustan teid metsaoksjoni läbiviimisel ning kinnistute hinnastamisel.”

Vaata oksjoneid

Metsaoksjon

Soovite müüa oma kinnistu enampakkumise teel meie oksjoniportaalis? Vaadake metsaoksjonite lehelt lähemalt.

Tutvu teenusega

Metsa ost

Ostame teie metsakinnistu. Loe lähemalt, kuidas toimib metsa ostu protsess ning selle tähtsaimad nüansid.​

Tutvu teenusega

Põllumaa ost

Ostame teie põllumaa koos haritava maa ning kaasneva taluhoonega. Loe pikemalt, kuidas toimib põllumaa ost.​

Tutvu teenusega

Raieõiguse ost

Ostame raieõiguse teie metsakinnistul ning maksame tihumeetri eest alati konkurentsivõimelist turuhinda.

Tutvu teenusega

Metsamajandamiskava

Metsamajandamiskava ehk metsakava on dokument, mis sisaldab endas metsa inventeerimisandmeid. Loe edasi.​

Tutvu teemaga

Metsa hind

Kuidas kujuneb metsamaa hind ning millised on metsa hinna peamised mõjutajad Eestis aastal 2024. Loe pikemalt.

Tutvu teemaga

Metsateatis

Metsateatis on dokument, mis on kohustuslik kõigile metsaomanikele, kes plaanivad viia läbi raietöid. Loe pikemalt.​

Tutvu teemaga

Põllumaa hind

Kuidas kujuneb põllumaa hind ning millised on põllumaa hindade peamised mõjutajad aastal 2024. Loe pikemalt.

Tutvu teemaga

Metsaregister

Mis teenus on Metsaregister ehk Metsaportaal ning kuidas metsaomanik seda kasutada saab? Loe pikemalt.