Metsamajandamise kava

Metsamajandamise kava on dokument, mis hõlmab endas metsakinnistu inventeerimisandmeid (andmeid teie metsa kohta) ning metsamajanduslike tööde plaani järgmiseks 10ks aastaks. Metsamajanduskava on kohustuslik kõigile erametsaomanikele, kelle metsamaa suurus ületab 5 hektarit. Kõigile teistele kehtib metsamajanduskava olemasolu kohustus, kui kinnistu on suurem kui 2 hektarit.

Metsamajanduskava koostab enamasti metsandusfirma pakkudes seda teenusena ning metsamajandamise kava koostab reeglina kutsetunnistusega taksaator. Samuti võib metsamajanduskava koostada näiteks ka mõni metsaühistu või metsaselts. Iga koostatud metsamajandamise kava on kokku pandud individuaalse kava järgi, arvestades konkreetset kinnistut.
Metsamajandamise kava koostamine


Metsamajandamise kava koostame tavaliselt klientidele mõne nädala jooksul. Protsess näeb välja selline, et peale teenuse hinnas kokkuleppele jõudmist käib meie taksaator metsas ning kannab metsamajandamise kavasse inventeerimisandmed, mille põhjal järgnevalt koostab metsamajanduslike tööde plaani. Lisaks annab taksaator tihti ka muid näpunäiteid, kuidas saate oma metsa veel effektiivsemalt majandada.

Metsamajanduskava taotlemiseks võtke meiega ühendust läbi kontaktivormi.


Metsakava ja Metsateatis - mis vahe neil on?

Metsamajandamise kava nagu ülalpool juba välja toodud, on dokument, mis on mõeldud metsaomanikule. Lihtsamalt öeldes, nagu metsamajandamise juhend, mis on kohustuslik. Metsateatis (raieteatis) ehk raiepilet on aga dokument, mis tuleb esitada Keskkonnaametile ning metsateatist on vaja kui soovite teostada raietöid metsakinnistul (v.a. kui raie maht on alla 20 tihumeetri aastas kinnistu kohta). Metsateatisest loe lähemalt meie kokkuvõttest metsateatis


Kui teil on lisaküsimusi, võtke meiega ühendust läbi kontaktivormi.
metsamaa ost
  • +372 5177783
  • info@rhn.ee
EESTI ERAMETSA GRUPP OÜ
Metsandusettevote
Raekoja plats 13, 51004
Tartumaa, Tartu linn

Küsi hinnapakkumist

Metsa Ost

Metsa ost parima turuhinnaga. Küsige tasuta metsaostu hinnapakkumist, vastame teile juba järgmisel päeval, hiljemalt 3 tööpäeva jooksul. Oleme pikaajalise kogemusega kodumaine Metsamajandusettevõte ning investeerime metsadesse pikaajalise plaani alusel.


Loe lisa
metsa ost
metsa hind

Metsa hind

Metsa hind ja metsa hindamine - kuidas metsa hinda arvutatakse? Eesti metsandusturul on palju kära metsakinnistute hindade ning hindamise kohta. Loe lähemalt, kuidas kujuneb metsa hind meie kokkuvõttes, kus on väljatoodud kõik olulisimad metsa hinda mõjutavad tegurid.


Loe lisa

Partnerid metsanduses

Metsa ost ja Metsaselts
Metsamaa ost
Põllumaa ost ja Põllumaa müük
Metsa ost ja metsa majandamine

Metsa ost parima hinnaga - Küsi pakkumist

Metsaostu hinnapakkumine mõne tööpäeva jooksul!

Küsi pakkumist