Rhn.ee

Metsaregister

Kuidas navigeerida metsaregistris, leida kinnistuid ning vaadata kinnistu andmeid? Selles kokkuvõttes tutvustame teile Eesti Metsaregistrit ja selle toimimist.

Leia meid Instagramis

Metsaregister

Mis asi on Metsaregister ehk Metsaportaal (register.metsad.ee) ning kuidas seda kasutada? Tutvuge Metsaregistriga lähemalt.

Metsaportaal ehk Metsaregister (register.metsad.ee)

Kuidas toimib Metsaregister, kuidas seda kasutada ja miks seda vaja on?

Metsaregister on (GIS) kaardirakendus, mille infosüsteemis on info enamuse Eestis olevate kinnistute, looduskaitsealade, metsateatiste, metsakavade ning metsainventeerimisandmete kohta. 

Metsaregistrist leiate informatsiooni metsakinnistute kohta, kus saab katastritunnuse või aadressi järgi otsida kinnistu ning vaadata selle erinevaid andmeid nagu metsamajandamiskavad, kinnistu suurus ning muid põhjalikemaid andmeid. Lisaks saate esitada metsateatisi, vaadata kinnistutest ortofotosid ning isegi volitada teisi inimesi enda nimel kinnistutega toimingute tegemiseks.

Metsaportaal on erametsaomaniku- ning metsakorraldajate tööriist, millega saab ülevaate kinnistutest ning kuhu saab sisestada andmeid – aga suhelda ka riigi- ning erinevate ametkondadega metsaga seotud toimingute suhtes. Metsaregistrit kasutavad nii erametsaomanikud, riiklikud agentuurid kui ka metsakorraldusettevõtted.

metsaregister ülevaade

Metsaregister ehk Metsaportaal

Metsareigstri, ehk riikliku metsaressursi arvestuse registri eesmärk on pidada arvestust metsakinnistu paiknemise, metsatagavara, kinnistu pindala, seisundi ning selle kasutamise üle.

Metsaregistrisse (register.metsad.ee) on koondatud metsainveteerimisandmed ning andmed metsateatiste, keskkonnaametnike välitööde ning metsakaitseekspertiiside andmed- aga ka metsauuendusandmed.

Metsaportaal (Metsaregister) on mõeldud kasutamiseks igaühele, kes seda teha soovib info saamiseks kinnistute andmete kohta, niisamuti metsaomanikele ning metsakorraldajatele nö riigiga suhtlemiseks.

Miks metsaregister erametsaomanikule kasulik on?

Metsaregistri infosüsteem annab võimaluse oma metsandusega seotud asjaajamistel lihtsalt ja mugavalt silm peal hoida ning esitada vajadusel taotlusi riigile samal ajal olles kursis erinevate menetluste seisuga.

Süsteem, millele register.metsad.ee ehitatud on, kutsutakse GIS (Geograafiline Infosüsteem), mille toimimisel on kolm peamist funktsiooni:

1. Avalikkusele suunatud metsaportaal (AVE)
2. Ametnikele suunatud veebirakendus (AME)
3. Ametnikele kasutamiseks mõeldud välitöövahendi off-line tarkvara (VTV)

Metsaportaali infosüsteemi kasutab ligi 300 ametkondlikku kasutajat (m.h. Keskkonnaministeerium, Keskkonnaagentuur, Keskkonnaamet, Keskkonnainspektsioon, Erametsakeskus SA).

Metsaregister ehk metsaportaal

Nendest võib välja tuua näiteks, et Keskkonnaagentuur on vastutav metsainventeerimisandmete registrisse kandmise ning kontrollimise eest ning Keskkonnaameti töötajad vastutavad metsateatiste menetlemise ja sisestamise eest.

Keskkonnainspektsioon viib läbi välitöid keskkonnamõjude hindamiseks ning metsanduslike tegevuste kontrolliks, samal ajal kui Keskkonnaamet teostab välitöid metsakaitseekspertiiside teostamiseks ning raietöid puudutavate kavatsuste hindamiseks. Keskkonnaagentuur vastutab selle eest, et andmed, mis kantakse metsaregistrisse oleks õiged ning asjakohased.

Avalikkusele suunatud metsaregister

AVE ehk avalikkusele suunatud metsaportaali kasutab ca 60 000 aktiivset kasutajat ning üle 50 metsakorraldusettevõtte, kes kasutavad metsaregistrit, et vaadata või kontrollida erinevate kinnistute andmeid, asukohti, metsakaitseekspertiise või muid sarnaseid omadusi, aga ka näiteks selleks, et esitada metsateatisi või vaadata kehtivaid metsamajandamiskavasid.

Metsaregister on kasulik nii erametsaomanikule, kui ka riigile. 

Kui vanasti toimus metsade registrisse kandmine ja aruandlus paberil, siis tänaseks on kogu süsteem täielikult digitaliseeritud. Kogu Eestit puudutavate metsakinnistute andmed on koondatud ühte kohta, samuti nendega seotud toimingud, nagu metsateatiste või metsamajandamiskavad esitamine, looduskaitsega seotud toimingutega seotu ning ametkondade endi asjaajamised ja välitööde jälgimine.

Metsaregister on kaardirakendus, millel on mitu funktsiooni ning erametsaomanik saab ennast digitaalselt verifitseerides ligipääsu kogu oma kinnistut puudutavatele andmetele ning infole vaid mõne klikiga.

Lisaks sellele, pakub metsaportaal ka võimalust metsakorraldusettevõtetele või huvilistele, kes soovivad mõne teise kinnistuga tutvuda, olgu selleks ortofotode vaatamine, kinnistu metsainventeerimisandmete lugemine või mistahes muu kinnistut puudutav toiming.

Jah. Metsaregister ehk Metsaportaal on ametlik riigiportaal, mis on mõeldud informatsiooni saamiseks ning informatsiooni vahendamiseks riigi ning metsaomanike vahel. Metsaportaali haldab Keskkonnainvesteeringute Keskus ning Metsaregistrit kasutavad mitmed erienvad Keskkonnaga seotud riigiasutused, aga ka metsaomanikud ning metsakorraldusettevõtted.

Jah. Metsaportaalist näete kõiki kinnistule või selle eraldistele väljastatud metsateatisi vaid mõne klikiga.

Metsaregistri kasutamine on huvilistele tasuta, küll tuleb teatud andmetele ligipääsemiseks enda isik digitaalselt kinnitada (mobiil-ID või ID-kaardiga).

Metsaportaali kasutamine on tõepoolest lihtne, kui sellega pisut tutvuda ning kasutada loogilist mõtlemist. Vasakul üleval on erinevad võimalused, kaartide kihid ning ikoonid, millele vajutades muutuvad näitajad reaalajas kõrvalolevas kaardirakenduses.

Kui te peaksite vajama abi Metsaregistri kasutamisel, võite meiega julgelt ühendust võtta ning nõustame teid meeleldi. 

Kuidas metsaregistri kaardirakendust kasutada?

Metsaregistri kaardirakendus on tehtud kasutajale üsna lihtsaks, kui sellega lähemalt tutvuda. Enamus kaardirakenduse funktsioone asub vasakul üleval nurgas kontrollpaneelil. Sellelt paneelilt saab muuta erinevaid vaateid, valida, milliseid kaardikihte vaadata või seda, milliste eraldiste või kinnistutega on tegu.

Kuidas metsaregistrit kasutada selgitus

Kuidas vaadata metsaregistrist kinnistu kehtivat metsateatist?

Kinnistu metsateatise nägemiseks metsaregistris piisab sellest, kui otsida teile huvipakkuv metsakinnistu, minna kaardil selle kohale või see kaardirakendusest otsida ning aktiveerida vasakul ülevas olevas menüüs tulp “metsateatised”, vajutades metsateatise kõrval olevat silma ikooni. Seejärel ilmuvadki kinnistute peale metsateatised, millele saab vajutada, et näha lisainformatsiooni, nagu alloleval pildil.

Kuidas vaadata metsaregistrist metsateatisi
metsaregister, metsateatise vaatamine

Kuidas vaadata metsaregistrist kinnistu ortofotot?

Selleks, et näha metsaregistris kinnistu ortofotot, valige vasakult ülevalt menüüst “Maa-ameti kaardid” ning avanevast menüüst “ortofoto”. Samuti saab vaadata teisi kaardivaateid.

Metsaregistris ortofoto vaatamise juhend, kuidas vaadata ortofotot metsaportaalis

Lisaks väljatoodud funktsioonidele on GIS kaardirakendusel palju muid erinevaid võimalusi, kuidas leida kinnistute kohta informatsiooni, vaadata metsamajandamiskavas olevaid andmeid. 

Kui olete jäänud Metsaregistri kasutamisega hätta, võite meiega ühendust võtta ning aitame teil leida teile vajalikud andmed või nõustame teid vastavalt oma teadmistele.

Eesti Erametsa Grupp

Enampakkumised

Meie oksjonikeskkonnas

Jätke meile oma andmed ning meie metsandusspetsialist võtab teiega ühendust esimesel võimalusel.

Telefon: 5177783

Email: info@rhn.ee

Tasuta konsultatsioon

Soovite saada hinnapakkumist oma metsa- või põllukinnistule või soovite hoopis pakkumist raietööde läbiviimisele? 

“Vastan kinnistute ostu- ja müüki puudutavatele küsimustele, samuti nõustan teid metsaoksjoni läbiviimisel ning kinnistute hinnastamisel.”

Eesti Erametsa Grupp

Taavi Tamm

Metsandusspetsialist

Taavi Tamm

Metsandusspetsialist

5177783

info@rhn.ee

“Vastan kinnistute ostu- ja müüki puudutavatele küsimustele, samuti nõustan teid metsaoksjoni läbiviimisel ning kinnistute hinnastamisel.”

Vaata oksjoneid

Metsaoksjon

Soovite müüa oma kinnistu enampakkumise teel meie oksjoniportaalis? Vaadake metsaoksjonite lehelt lähemalt.

Tutvu teenusega

Metsa ost

Ostame teie metsakinnistu. Loe lähemalt, kuidas toimib metsa ostu protsess ning selle tähtsaimad nüansid.​

Tutvu teenusega

Põllumaa ost

Ostame teie põllumaa koos haritava maa ning kaasneva taluhoonega. Loe pikemalt, kuidas toimib põllumaa ost.​

Tutvu teenusega

Raieõiguse ost

Ostame raieõiguse teie metsakinnistul ning maksame tihumeetri eest alati konkurentsivõimelist turuhinda.

Tutvu teenusega

Metsamajandamiskava​

Metsamajandamiskava ehk metsakava on dokument, mis sisaldab endas metsa inventeerimisandmeid. Loe edasi.​

Tutvu teemaga

Metsa hind

Kuidas kujuneb metsamaa hind ning millised on metsa hinna peamised mõjutajad Eestis aastal 2024. Loe pikemalt.

Tutvu teemaga

Metsateatis

Metsateatis on dokument, mis on kohustuslik kõigile metsaomanikele, kes plaanivad viia läbi raietöid. Loe pikemalt.​

Tutvu teemaga

Põllumaa hind

Kuidas kujuneb põllumaa hind ning millised on põllumaa hindade peamised mõjutajad aastal 2024. Loe pikemalt.

Tutvu teemaga

Metsaregister

Mis teenus on Metsaregister ehk Metsaportaal ning kuidas metsaomanik seda kasutada saab? Loe pikemalt.