Rhn.ee

Metsa hind aastal 2024

Metsa hektari hind aastal 2024 kujuneb erinevatest faktoritest nagu metsamaa suurus, asukoht, puistu liigiline koosseis, kokkuostu lähedus ning aluspinna viljakus. Loe pikemalt metsa hinnast.

Leia meid Instagramis

Metsa hind

Metsamaa ja metsa hektari hind aastal 2024 sõltub erinevatest teguritest. Loe lähemalt metsakinnistu hindadest.

Metsa hind ja metsamaa hektari hind

Tutvuge pikemalt, kuidas kujuneb metsamaa hind ning millised on levinud hinnad 2024

Mets on Eestlaste suurim rahvuslik vara. Metsad katavad meie riigi pindalast rohkem kui 51% ning metsakinnistutesse investeerimine on kogumas aina suuremat populaarsust. Metsa hinnad on löönud viimastel aastatel rekordeid, kuid metsakinnistute turg on näitamas jälle teatud stabiilsust ning hinnad on võrreldes aastatagusega odavnenud.

Meie metsa hinda puudutavas kokkuvõttes leiategi infot, milline on keskmine metsamaa hektari hind, millised on peamised metsa hinna mõjutajad ning muud metsa hinnaga seotud informatsiooni. Kui te metsa osta või müüa metsamaad, vaadake kindlasti ka meie ettevõtte pakkumist: metsa ost ning enampakkumisel olevaid kinnistuid: metsaoksjoni lehelt.

Metsamaa hind ja seda kujundavad faktorid

Metsa hind kujuneb erinevate tegurite põhjal, millest tähtsaimad on kinnistu suururs ja asukoht, selle ligipääsetavus, kasvutingimused ning seal kasvava metsa liigiline koosseis ning vanus. Lisaks levinud hinnamõjutajatele võib kinnistu hinda muuta ka erinevad väiksemad faktorid, kuid neist peamised on:

Kui te soovite oma kinnistu hinda teada või pakkumist, saate meiega ühendust võtta kasutades selleks kontaktivormi, misjärel teeme teile esmase hinnapakkumise juba lähima paari tööpäeva jooksul. Samuti pakume oma klientidele ja partneritele alati asjakohast konsultatsiooni kõiges metsanduses. Kui teil on metsa hinda puudutavaid lisaküsimusi, võtke meiega julgelt ühendust.

metsa istutamine

Metsa hektari hinna kujunemine

Soovides realiseerida oma metsakinnistu, tuleks teil esimesena otsustada, kas soovite metsamaal müüa raiet ehk metsamaterjali, müüa kinnistu tervikuna või üksnes sellel kasvav mets. 

Kes ja kuidas metsamaa hinna määrab?

Kui kinnisvarasektoris sobib kinnistu hindamiseks hästi maakleri hindamisakt, siis metsakinnistute puhul on hindamisprotsess subjektiivsem ning hindamisakte aksepteerivad või kasutavad peamiselt ainult finantsasutused, kui olete kinnistu tagatisel laenu võtmas.

Metsa hektari hinnad kõiguvad aastast aastasse ning hindasid mõjutab peamiselt nõudlus metsamaterjali turul, mida mõjutavad nii globaalsed- kui kohalikud tegurid, olgu selleks Ukraina sõda või üraskikahjustuste levik Euroopa metsades. 

Metsamaa hinna määrab üldiselt kinnistu müüja ehk metsaomanik, aga lõplik hind on tavaliselt ikkagi see, mida ostja on nõus maksma. Peamiselt mõjutavad metsa hinda erinevad omaduslikud tegurid, nagu kinnistu suurus, asukoht, ligipääsetavus ning sellel kasvav mets- selle vanus- tervislik seisund- ning metsatagavara suurus.

harvendusraie metsas

Metsamaa asukoht ja ligipääsetavus mõjutavad metsa hinda

Metsa hind sõltub suuresti sellest, kus kinnistu asub niisamuti selle otsesest ligipääsust (kõrvalteed, maanteed, lähedus kokkuostule). Metsakinnistu, kuhu on võimalik paremini juurde pääseda, muudab erinevad metsa majandamisega seotud tegevused lihtsamaks ning vähem kulukamaks. Näiteks on lihtsam viia läbi hooldusraieid ning raietöid üldiselt.

Metsa hind sõltub suuresti sellest, kus kinnistu asub niisamuti selle otsesest ligipääsust (kõrvalteed, maanteed, lähedus kokkuostule). Metsakinnistu, kuhu on võimalik paremini juurde pääseda, muudab erinevad metsa majandamisega seotud tegevused lihtsamaks ning vähem kulukamaks. Näiteks on lihtsam viia läbi hooldusraieid ning raietöid üldiselt.

Metsamaa hinda võib mõjutada otseselt ka see, kui palju tegutseb lähipiirkonnas metsaühistuid või metsamaterjali kokkuostjaid. Kui metsa müük toimub piirkonnas, kus metsa majandamisega tegeleb mitmeid ettevõtteid või metsaomanikke, annab eelduse paremaks metsamaterjali realiseerimiseks.

raieõiguse müük, raie müük oksjonil

Kinnistu hinda mõjutab ka metsamaa boniteet ehk mullaviljakus

Metsamaa hind on suurel määral seotud ka mullastiku viljakusest ehk boniteedist, mis osutudes viljakaks, soodustab kvaliteetse puistu kasvamist. Kõige viljakamad mullad on esimese ja teise klassi boniteediga ning sellise aluspinnaga metsa hind on kõige kõrgem. Madalaima viljakusega on viienda klassi mullad.

Mulla boniteet näitab metsamaa potensiaalset ning arvatavat tootlikust pikas perspektiivis ning toob välja selle omadusi, mis mõjutavad sealse puistu ehk metsa kasvamist.

Boniteedi klass on oluline metsamaa arendamise ja uuendamise seisukohast, samuti võetakse metsamaa boniteeti arvesse uue puistu liigilise koosseisu valimise ning istutamise planeerimisel ja elluviimisel.

metsakinnistu hind, metsa hindamine, metsamaa hindamine

Metsa kasvukohatüübid

Metsa kasvukohatüüp peaks toetama puistu liigilist koosseisu, et metsamaa kvaliteeti suurendada. Metsa hind kvaliteetsel metsamaal on tunduvalt kõrgem. Peamised kasvukohatüübid metsade eristamiseks on:

1) Kõdusoo metsad, mis on tekkinud pikaajalise kuivenduse tulemusel sügavaturbalistest hõreda puurindega madal- ja siirdesoodest.

2) Laanemetsad, mis on keskmise niiskus- ja toitetingimustega ning domineerivaks puuliigiks on kuusk, mänd, arukasv või haav.

3) Lammimetsad, mis kasvavad üleujutusaladel, jõeorgudes või veekoguäärsetes piirkondades. Puistu koosseisu moodustavad peamiselt lehtpuud.

4) Loometsad, mis tekivad õhukestele karbonaatsetele muldadele ning võivad kevadeti olla liigniisked, põua ajal aga kergesti läbikuivavad.

5) Nõmmemetsad, mida iseloomustab aeglane kasv, hõre puistu ning liivmullad. Seal domineeriv puuliik on mänd.

6) Palumetsad, mis kasvavad maapinna kõrgematel osadel ning mullastik on perioodiliselt kuiv.

7) Salumetsad, mis kasvavad kõige viljakamatel ja niiskusrikastel muldadel ning on tekkinud laugete nõlvade jalamile või tasandikele.

8) Soometsad, mis eristuvad ligi 30 cm paksuse turbahorisondiga ning paiknevad soodel.

9) Soostunud metsad, mis hõlmavad tasasel pinnasel kasvavaid metsi, kus ülemise mulla kihi moodustab alla 30 cm turbakiht.

10) Sürjametsad, mis paiknevad suvel läbikuivaval mullal, aga soodustavad liigrikaste okas- ja lehtmetsade kasvu.

raieõiguse ostmine, hetkel müüdav kinnistu

Soovite teada oma metsa hinda?

Kui te olete otsustanud oma metsakinnistu realiseerida ning müüa raieõigust või metsamaad tervikuna, olete õiges kohas. Oleme huvitatud kõiksugu metsakinnistutest ning teeme teile esmase hinnapakkumise juba lähima paari tööpäeva jooksul. 

Soovite müüa metsakinnistu hoopis enampakkumise teel? Meie kodulehel saate oma kinnistut pakkuda sadadele kontrollitud taustaga ostjatele ning seda Eesti ühe madalaima vahendustasu eest, mida ükski oksjonipidaja pakub. 

Telli metsamaa hindamine juba täna

Oleme kohalikul kapitalil põhinev ettevõte ning töötame igapäevaselt selle nimel, et meie kliendtidele- ning partneritele pakkuda turu parimat teenust. Kui teil on metsa hinda puudutavaid küsimusi, võtke meiega ühendust (kontaktivorm) ning alustame koostööd.

Metsaomanik on üks olulisemaid osapooli, kes mõjutab metsa hinda. Omanikul on õigus määrata, millise hinnaga ta soovib oma metsa müüa. Hind sõltub sageli metsa kvaliteedist, suurusest, vanusest ja muudest teguritest.
Üleüldiselt määrab hinna metsandusturg ja puidu nõudluse ja pakkumise suhe. Turutingimused kõiguvad ja võivad mõjutada, kuidas metsaomandit hinnatakse.

Metsaoksjonid võivad olla üks viis, kuidas metsaomanikud saavad müüa oma metsa parima võimaliku hinna eest, kuid see ei pruugi alati olla ainus või kõige sobivam valik. Metsaoksjonid toimivad pakkumiste ja enampakkumiste põhimõttel, kus erinevad ostjad teevad hinnapakkumisi metsaomandi eest.

Oksjonid Meie keskkonnas toimivad avaldatud Oksjoni tingimuste alusel, kus on kirjeldatud Enampakkumise läbiviimise kord ja etapid.
Kinnisasja või raieõiguse omanikuga sõlmitakse Leping, määratakse Oksjoni Alghind ja Tähtaeg ning täpsustatakse kõik olulised andmed ja tingimused (Oksjoni eritingimused)
Omanik avaldab Kinnistu või Raieõiguse müügi soovi ja kinnitab esitatud andmete õigsust ja täielikkust. 
Edasi toimub Oksjoni avaldamine Oksjonikeskkonnas, ostjate teavitamine, reklaam, pakkumiste kogumine. Oksjoni tähtajal kinnitatakse Oksjoni tulemused, teavitatakse Ostjat ja Müüjat.
Enampakkumise järgselt korraldame tehingu vormistamise ja müügilepingu sõlmimise notaris.

 

NB! Iga kinnistu ning sellel kasvav mets on omanäoline.

Metsa aluse maa ehk tühja metsamaa
hektari hind võib jääda 1000 – 2000 euro vahemikku, samas küpsete männikute hektari
hind võib jääda vahemikku 15000 – 30 000 eurot hektari eest

Männikute hind,
kui Metsa hektari tagavara on 400 tm siis näiteks 
maksimaalne hind on vahemikus:
34 000 – 35000 eurot / hektar

Kuusikute hind,
kui Metsa hektari tagavara on 400 tm siis näiteks
maksimaalne hind on vahemikus 24000 – 25000 eurot / hektar

Kaasikute hind;
kui  Metsa hektari tagavara on näiteks 300 tm siis näiteks
maksimaalne hind on 17 0000 – 18000 eurot / hektar

Eesti Erametsa Grupp

Enampakkumised

Meie oksjonikeskkonnas

Jätke meile oma andmed ning meie metsandusspetsialist võtab teiega ühendust esimesel võimalusel.

Telefon: 5177783

Email: info@rhn.ee

Tasuta konsultatsioon

Soovite saada hinnapakkumist oma metsa- või põllukinnistule või soovite hoopis pakkumist raietööde läbiviimisele? 

“Vastan kinnistute ostu- ja müüki puudutavatele küsimustele, samuti nõustan teid metsaoksjoni läbiviimisel ning kinnistute hinnastamisel.”

Eesti Erametsa Grupp

Taavi Tamm

Metsandusspetsialist

Taavi Tamm

Metsandusspetsialist

5177783

info@rhn.ee

“Vastan kinnistute ostu- ja müüki puudutavatele küsimustele, samuti nõustan teid metsaoksjoni läbiviimisel ning kinnistute hinnastamisel.”

Vaata oksjoneid

Metsaoksjon

Soovite müüa oma kinnistu enampakkumise teel meie oksjoniportaalis? Vaadake metsaoksjonite lehelt lähemalt.

Tutvu teenusega

Metsa ost

Ostame teie metsakinnistu. Loe lähemalt, kuidas toimib metsa ostu protsess ning selle tähtsaimad nüansid.​

Tutvu teenusega

Põllumaa ost

Ostame teie põllumaa koos haritava maa ning kaasneva taluhoonega. Loe pikemalt, kuidas toimib põllumaa ost.​

Tutvu teenusega

Raieõiguse ost

Ostame raieõiguse teie metsakinnistul ning maksame tihumeetri eest alati konkurentsivõimelist turuhinda.

Tutvu teenusega

Metsamajandamiskava​

Metsamajandamiskava ehk metsakava on dokument, mis sisaldab endas metsa inventeerimisandmeid. Loe edasi.​

Tutvu teemaga

Metsa hind

Kuidas kujuneb metsamaa hind ning millised on metsa hinna peamised mõjutajad Eestis aastal 2024. Loe pikemalt.

Tutvu teemaga

Metsateatis

Metsateatis on dokument, mis on kohustuslik kõigile metsaomanikele, kes plaanivad viia läbi raietöid. Loe pikemalt.​

Tutvu teemaga

Põllumaa hind

Kuidas kujuneb põllumaa hind ning millised on põllumaa hindade peamised mõjutajad aastal 2024. Loe pikemalt.

Tutvu teemaga

Metsaregister

Mis teenus on Metsaregister ehk Metsaportaal ning kuidas metsaomanik seda kasutada saab? Loe pikemalt.