Rhn.ee

Harvendusraie

Harvendusraie on raievõte või raieliik, mida kasutatakse selleks, et ülejäänud puistus olevad puud saaksid paremad elamis- ja kasvutingimused, saamaks ka metsast reaalset kasu.

Leia meid Instagramis

Harvendusraie

Loe, milline raieliik on harvendusraie, miks seda teha tasub ning mis kasu teil sellest on.

Harvendusraie kasvutingimuste parandamiseks

Mis raietüüp on harvendusraie, miks see vajalik on ning milleks see hea on?

Harvendusraie on metsamajandamise oluline samm, mis aitab kujundada puistu lõplikku koosseisu ja tagada metsa tervisliku arengu. Sellega kaasneb puude eemaldamine, keskendudes haigestunud, vigastatud, tüverikete ja kiratsevate puude likvideerimisele. See annab väärtuslikele puudele rohkem kasvuruumi, soodustades nende jämeduskasvu. Harvendusraie puudumisel toimub looduslik harvendus, kus puud kuivavad ja surevad valgus- ja toitainete puuduse tõttu.

harvendusraie

Harvendusraie puistu kasvutingimuste parandamiseks

Harvendusraie planeerimisel ja teostamisel jaotatakse puud kolme rühma: tulevikupuud (parimad), kaasaaitajad puud (aitavad laasuda ja mitmekesistavad puistut) ning väljaraiutavad puud. Soovitatav on teostada harvendusraiet 10-25 aasta intervalliga vähemalt kahel korral. Planeerimisel tuleb erilist tähelepanu pöörata puistu tihedusele, kuna liiga tihe või liiga õhuke puistu võib mõjutada puude kasvu ja arengut.

Harvendusraiejärgne täius on reguleeritud Metsamajandamise eeskirja lisas. Hooldusraie vajadust saab lihtsasti kindlaks teha puistu keskmise kõrguse ja rinnasdiameetri suhte alusel. Kui see suhe ületab 1,2, on kindlasti vajalik harvendusraie.

Näiteks, kui kaasiku puistu keskmine kõrgus on 12 meetrit ja rinnasdiameeter 9 cm, saame suhteks 1,33, mis näitab harvendusraie vajadust. Metsakasvataja peab otsustama, millal ja kui sageli ning millise intensiivsusega harvendusraiet teostada, et säilinud puud kohanevad uute tingimustega.

harvendusraie metsas

Kuusikutes, kus esineb juurepess või seenhaiguse risk, tuleks harvendusraie ära jätta või seda teha ainult külma talvega, kui seene-eoseid ei levita. Metsakasvatajad soovitavad üle 40-aastases kuusikus vältida hooldusraiete tegemist.

harvendusraie tellimine

Harvendusraie tasuvus

Harvendusraie tasuvus sõltub suuresti saadavast sortimendist ja selle turunõudlusest. Esimesest harvendusest võib olla raske kasumit oodata, kuid teise harvendusraiega tekib kvaliteetsem ja jämedam sortiment, mida on rohkem ning millel on parem turuhind. Enne harvendusraiet tuleb esitada Keskkonnaametile metsateatis, mis kehtib ühe aasta jooksul, mille vältel on lubatud planeeritud töid teostada, arvestades seadusega kehtestatud piiranguid puistu täiuse suhtes.

Eesti Erametsa Grupp

Enampakkumised

Meie oksjonikeskkonnas

Jätke meile oma andmed ning meie metsandusspetsialist võtab teiega ühendust esimesel võimalusel.

Telefon: 5177783

Email: info@rhn.ee

Tasuta konsultatsioon

Soovite saada hinnapakkumist oma metsa- või põllukinnistule või soovite hoopis pakkumist raietööde läbiviimisele? 

“Vastan kinnistute ostu- ja müüki puudutavatele küsimustele, samuti nõustan teid metsaoksjoni läbiviimisel ning kinnistute hinnastamisel.”

Eesti Erametsa Grupp

Taavi Tamm

Metsandusspetsialist

Taavi Tamm

Metsandusspetsialist

5177783

info@rhn.ee

“Vastan kinnistute ostu- ja müüki puudutavatele küsimustele, samuti nõustan teid metsaoksjoni läbiviimisel ning kinnistute hinnastamisel.”

Vaata oksjoneid

Metsaoksjon

Soovite müüa oma kinnistu enampakkumise teel meie oksjoniportaalis? Vaadake metsaoksjonite lehelt lähemalt.

Tutvu teenusega

Metsa ost

Ostame teie metsakinnistu. Loe lähemalt, kuidas toimib metsa ostu protsess ning selle tähtsaimad nüansid.​

Tutvu teenusega

Põllumaa ost

Ostame teie põllumaa koos haritava maa ning kaasneva taluhoonega. Loe pikemalt, kuidas toimib põllumaa ost.​

Tutvu teenusega

Raieõiguse ost

Ostame raieõiguse teie metsakinnistul ning maksame tihumeetri eest alati konkurentsivõimelist turuhinda.

Tutvu teenusega

Metsamajandamiskava​

Metsamajandamiskava ehk metsakava on dokument, mis sisaldab endas metsa inventeerimisandmeid. Loe edasi.​

Tutvu teemaga

Metsa hind

Kuidas kujuneb metsamaa hind ning millised on metsa hinna peamised mõjutajad Eestis aastal 2024. Loe pikemalt.

Tutvu teemaga

Metsateatis

Metsateatis on dokument, mis on kohustuslik kõigile metsaomanikele, kes plaanivad viia läbi raietöid. Loe pikemalt.​

Tutvu teemaga

Põllumaa hind

Kuidas kujuneb põllumaa hind ning millised on põllumaa hindade peamised mõjutajad aastal 2024. Loe pikemalt.

Tutvu teemaga

Metsaregister

Mis teenus on Metsaregister ehk Metsaportaal ning kuidas metsaomanik seda kasutada saab? Loe pikemalt.