metsamaa ost
  • +372 5177783
  • info@rhn.ee
EESTI ERAMETSA GRUPP OÜ
Metsandusettevote
Raekoja plats 13, 51004
Tartumaa, Tartu linn

Metsa hindamine

Metsa hind - Metsa hektari hinna kujunemine


Metsa hind kujuneb erinevate tegurite põhjal ning esmalt tuleb otsustada, kas metsamaal soovitakse müüa raiet (metsamaterjali) või müüa kinnistu tervikuna või üksnes sellel kasvav mets. Peamised tegurid metsamaa hinna kujunemisel on:

Metsamaa Asukoht

Metsakinnistu hind sõltub esmalt kinnistu asukohast ning ligipääsust. Metsakinnistu, kuhu on võimalik paremini juurde pääseda, muudab erinevad metsa majandamisega seotud tegevused lihtsamaks. Näiteks on lihtsam teostada raiet.

Metsa hind sõltub asukoha puhul ka sellest, kui palju tegutseb lähipiirkonnas metsaühistuid või kokkuostjaid. Kui metsa müük toimub piirkonnas, kus metsa majandamisega tegeleb mitmeid ettevõtteid või metsaomanikke, annab eelduse paremaks metsamaterjali realiseerimiseks.

Metsamaa aluspind

Kinnistu hind on suurel määral tingitud mullastiku viljakusest ehk boniteedist, mis soodustab kvaliteetse puistu kasvamist. Kõige viljakamad mullad on esimese ja teise klassi boniteediga ning sellise aluspinnaga metsa hind on kõige kõrgem. Kõige madalama viljakusega on viienda klassi mullad. Mulla boniteet näitab metsamaa tootlikust ning toob välja omadusi, mis mõjutavad puistu kasvamist. See on oluline metsamaa arendamise ja uuendamise seisukohast.


Metsamaa hinda mõjutavad kasvukohatüübid

Metsa hind on otseses seoses kasvukohatüübiga, mida mõjutab mullastik ja aluspind. Metsa kasvukohatüüp peab toetama puistu liigilist koosseisu, et metsamaa kvaliteeti suurendada. Metsa hind kvaliteetsel metsamaal on tunduvalt kõrgem. Peamised kasvukohatüübid metsade eristamiseks:

1) Kõdusoo metsad, mis on tekkinud pikaajalise kuivenduse tulemusel sügavaturbalistest hõreda puurindega madal- ja siirdesoodest.

2) Laanemetsad, mis on keskmise niiskus- ja toitetingimustega ning domineerivaks puuliigiks on kuusk, mänd, arukasv või haav.

3) Lammimetsad, mis kasvavad üleujutusaladel, jõeorgudes või veekoguäärsetes piirkondades. Puistu koosseisu moodustavad peamiselt lehtpuud.

4) Loometsad, mis tekivad õhukestele karbonaatsetele muldadele ning võivad kevadeti olla liigniisked, põua ajal aga kergesti läbikuivavad.

5) Nõmmemetsad, mida iseloomustab aeglane kasv, hõre puistu ning liivmullad. Seal domineeriv puuliik on mänd.

6) Palumetsad, mis kasvavad maapinna kõrgematel osadel ning mullastik on perioodiliselt kuiv.

7) Salumetsad, mis kasvavad kõige viljakamatel ja niiskusrikastel muldadel ning on tekkinud laugete nõlvade jalamile või tasandikele.

8) Soometsad, mis eristuvad ligi 30 cm paksuse turbahorisondiga ning paiknevad soodel.

9) Soostunud metsad, mis hõlmavad tasasel pinnasel kasvavaid metsi, kus ülemise mulla kihi moodustab alla 30 cm turbakiht.

10) Sürjametsad, mis paiknevad suvel läbikuivaval mullal, aga soodustavad liigrikaste okas- ja lehtmetsade kasvu.


Muud metsa hinda mõjutavad tegurid

Metsa hind kujuneb veel mitmetest teguritest nagu kinnistu suurus, kasvava metsa tagavara, puistu liigiline ja vanuseline koosseis ning looduskaitsepiirangud.


Metsa hind kinnistul, mis on lagedaks raiutud, on enamasti 1000€ kandis hektari kohta.

Metsa hind noorendikega kinnistul võib ulatuda kuni 3000 euroni hektari kohta.

Metsa hind keskmise vanusega kinnistul võib ulatuda kuni 10 000 euroni hektari kohta.

Metsa hind küpse metsaga kinnistul on kõige kõrgem ning võib ulatuda kuni 20 000 euroni hektari kohta olenevalt puistu koosseisust ning materjali kvaliteedist.

Metsa ja metsamaa hindamine

Soovite teada teie metsamaa väärtust ennem müüki? Võtke meiega ühendust ning hindame teie metsakinnistu.


Kui teil on muid metsa müüki või metsa hindamist puudutavaid küsimusi, võtke meiega julgelt ühendust ning koos leiame teile sobiva lahenduse!
metsamaa ost
  • +372 5177783
  • info@rhn.ee
EESTI ERAMETSA GRUPP OÜ
Metsandusettevote
Raekoja plats 13, 51004
Tartumaa, Tartu linn

Küsi pakkumist

Metsa Ost

Metsa ost parima turuhinnaga. Küsige tasuta metsaostu hinnapakkumist, vastame teile juba järgmisel päeval, hiljemalt 3 tööpäeva jooksul. Oleme pikaajalise kogemusega kodumaine Metsamajandusettevõte ning investeerime metsadesse pikaajalise plaani alusel.


Metsa Ost
metsa ost
metsa hind

Metsa Müük

Metsa müük parima hinnaga - kuidas metsa müüa? Millised on metsa müües kinnistu omanikule osaks saavad maksukohustused? Kui palju on metsakinnistu väärt ning kuidas on kõige parem metsakinnistut müüa.


Loe lisa

Partnerid metsanduses

Metsa ost ja Metsaselts
Metsamaa ost
Põllumaa ost ja Põllumaa müük
Metsa ost ja metsa majandamine

Metsa ost parima hinnaga - Küsi pakkumist

Metsaostu hinnapakkumine mõne tööpäeva jooksul!

Küsi pakkumist