Sõmerpalu kinnistu Harjumaal

Tutvuge lähemalt Sõmerpalu kinnistuga Harjumaal, üks teenekamaid kinnistuid Eestis.

Sõmerpalu kinnistu

Alghind

€250 000

Metsaoksjon / sõmerpalu kinnistu

Sõmerpalu kinnistu Harjumaal

Harjumaa, Tallinna linn, Sõmerpalu Küla, Sõmerpalu

Enampakkumisel on Sõmerpalu kinnistu Harjumaal Tallinna lähedal, millel on 350 tihumeetrit metsamaterjali (kask, mänd, kuusk) ning osaliselt maatulundusmaad. Kinnistul on hea ligipääsetavus avalikelt teedelt ning servituut väljaveo teedele on olemas. Kinnistul on kehtiv metsamajandamiskava ning metsateatis mitmele eraldisele. Raietööd on juba läbiviidud eraldistel 1, 4, 5 ja 6 eelmise omaniku poolt.

Kinnistul on lisaks puistule ning tulundusmaale ka kinnistu varemed, ilma liitumiskohtadeta. Kinnistul paiknes eelmisel sajandil talu, millest on järel vaid kivimüürid. Kinnistu mitmetel eraldistel on läbi viidud looduskaitsealased uuringud ning kõik eraldised on looduskaitsevöönditest väljaspool.

Pindala: 8.06ha

Katastritunnus: 18803:003:0063

Registrinumber: 2574206

Metsatagavara: 5tm

Puuliigid: Kask, mänd, kuusk

Metsakava: Jah

Kehtivad metsateatised: Jah

Aadress: Sõmerpalu tee 1, Harjumaa

Viimane raie: 20+ aastat tagasi

Viimane hooldusraie: 2019

Kontakt: 50526901

Boniteet: 5

Midagi veel?: Jah

Midagi veel?: Jah

Kinnistut puudutav tähtsaim info

Kinnistu alghind

€ 250 000

Oksjon lõppeb: 01.02.2024

Kuidas oksjonil osaleda?

Selleks, et enampakkumisest osa võtta, tuleb teil laadida alla Taotlus Enampakkumisel osalemiseks ning see oma andmete- ja pakkumise suurusega täita. Seejärel tuleb teil dokument digiallkirjastada ning saata unikaalsele meiliaadressile. Samuti võite digiallkirjastatud dokumendi saata meile läbi alloleva kontaktivormi.

Sõmerpalu kinnistu unikaalne emaili aadress on: somerpalukinnistu@rhn.ee

Enampakkumine toimib suletud ümbriku meetodil, mis tähendab, et avame iga kinnistu jaoks loodud unikaalse postkasti enampakkumise lõppemise päeval ning oksjoni võidab kõrgeim pakkuja. Kui on mitu samaväärset pakkumist, loetakse parimaks pakkumiseks ajaliselt varem esitatud pakkumine.

Tee oma pakkumine Sõmerpalu kinnistule

Laadige alla lepingu blankett, allkirjastage digitaalselt ning laadige siia kontaktivormi, koos oma kontaktandmetega.

alghind: € 250 000

Taavi Tamm

Metsandusspetsialist

5177783

info@rhn.ee

“Vastan kinnistute ostu- ja müüki puudutavatele küsimustele, samuti nõustan teid metsaoksjoni läbiviimisel ning kinnistute hinnastamisel.”

“Vastan kinnistute ostu- ja müüki puudutavatele küsimustele, samuti nõustan teid metsaoksjoni läbiviimisel ning kinnistute hinnastamisel.”

Eesti Erametsa Grupp

Taavi Tamm

Metsandusspetsialist

Enampakkumise tingimused

Metsaoksjoni tingimused on selged ning lihtsasti arusaadavad. Lisades oma kinnistu müügiks meie kodulehel, olete meiega juba eelnevalt sõlminud koostöölepingu ning tutvunud kõigi kaasnevate nüanssidega. Meie oksjonitingimused on paika pandud selleks, et poleks arusaamatusi ning hilisemaid pretensioone või möödarääkimisi. 

Lihtsalt öeldes, sõlmite te meiega esinduslepingu, mis annab meile ainuõiguse teie kinnistut ettevõtetele ning eraisikutele vahendada. Meie omaltpoolt garanteerime teile heaperemeheliku ümberkäimise teie kinnistut puudutavaga ning turu parima vahendustasu %-ga. 

Teie metsakinnistu meie metsaoksjonile lisamiseks võtke meiega ühendust ning alustame protsessi.

Nimelt kui olete mõelnud millist hinda te oma kinnistu eest saada soovite ja olete täiesti kindlad selles soovitud hinnas, siis vaatame meie teile kuuluva kinnistu andmed üle. Selleks on vaja teil saata meile kehtiv metsamajandamiskava ning kui see puudub, aitame teid selle
tellimisega.

Metsamajandamiskava omab kogu infot teie kinnistul kasvava metsa kohta ja metsaaluse maa kohta, mille põhjal saame teha teile vaja mineva pakkumise või siis teie soovitud hinnataseme kontrolli, et kas see on ka reaalne hind.

Peale seda sõlmime teiega lepingu ning lepime kokku tingimustes ja alustame oksjoni ettevalmistamise- ja läbiviimisega. Meie portaalis kestab üks metsa- või põllumaa oksjon 4 nädalat ning pakkumisel osaleb ca 1000 metsafirmat- ja kokkuostjat, samuti erainvestoreid ning fonde.

Jah. Aitame.

Teie metsamaa hindamiseks on vaja teie kinnistu metsamajandamiskava ning infot kinnistul tehtud eelnevalt läbiviidud tööde kohta.

Vajalik on saada teie käest infot ka kinnistu kitsenduste kohta, ehk kõike infot kaitsealade, piiranguvööndite ja Natura alade või muude hinda mõjutavate asjaolude kohta.

Lisaks kui kinnistul asub rohumaa või põllumaa, mis on antud rendile, on vaja meil teada kogu infot hetke rendi tingimuste kohta.

Kinnistu ligipääsu info on samamoodi oluline faktor kinnistu hinnastamisel ja kui see puudub või pole seatud vajalikku servituuti
tuleks see võimalusel tekitada või vähemalt kogu info selle kohta meile edasi anda, et saaksime parema info, et teile täpsem hinnavahemik arvutada.

Kui soov on müüa kinnistu koos hoonetega on lisaks veel vaja Hoonete hindamisakte ja palju lisainfot millest räägime teile vajadusel lähemalt.

Enampakkumise protsess toimub 4 nädala jooksul.

Iga uue oksjoni puhul teavitame 1000+ ettevõtet või kokkuostjat (eraisikud ja ettevõtted), kes põllumajandus- või metsandussektoris toimetavad. Meil on ka palju koostööpartnereid Eesti suurimate metsakorraldusettevõtete näol, samuti pakume oma kinnistuid erinevatele fondidele nii kodu- kui välismaalt.

Lisaks teeme oksjonitele reklaami sotsiaalmeedias- ning teistes kanalites nagu Google & Youtube.

Igale oksjonile on seatud alghind ning oksjonil osalejatel on võimalus teha oma maksimaalne pakkumine.

Kuna pakkumised on teistele osalejatele (ja ka meile) siis on vaja iga pakkujal teha koheselt oma kõige kõrgem pakkumine, et vältida kinnistust ilmajäämist.

Iga oksjoni jaoks on tehtud ainulaadne e-postkast mille avame alles oksjoni lõppedes ja parim pakkuja võidab.

Ainult Pakkujatele kes pakuvad alghinna või suurema kui alghind avaldatakse ka teiste pakkujate summad aga teiste pakkujate nimed jäävad konfidentsiaalseks.

Kui mitu inimest pakub sama hinda siis loetakse parimaks see pakkuja, kes tegi pakkumise esimesena.

Kui teie soovitud hind ei sobi ja oksjon peaks ebaõnnestuma siis lisatakse teiega läbirääkides sama kinnistu uue oksjoni raames uue hinnaga 3 nädalaks uuesti ja tehakse läbi sama protsess, et saada parim tulemus kätte!

Kõige lühem aeg oksjoni toimumiseks on 4 nädalat.

Üldiselt on mõeldud oksjon kahes osas.

Kui oksjon esimese 4 nädala jooksul jääb soovitud hinnaga müümata, teeme kinnistu omanikule ettepaneku uue hinna jaoks ning kokkuleppel korraldame enampakkumise uuesti.

Meie korraldatud enampakkumistel osalevad nii metsafirmad, kokkuostjad, fondid, aga ka erametsaomanikud. Meie koostööpartneriteks on Eesti suurimad metsakorraldusfirmad ning saadame iganädalaselt välja uuendusi oma partneritele.

Keskmine metsa hetkari müügi hind Eestis aastal 2023 oli 8369,43 EUR

Maa-ameti tehingute andmebaasi metsamaa tehingute hinnastatistika alusel kõigi 15 Eesti maakonna lõikes.

Metsa hinna kujunemisest saate lugeda täpsemalt ka meie kokkuvõttest: metsa hind

Graafika allikas: Maa-Amet

Metsamaa tehingud
Harju maakond / Hiiu maakond / Ida-Viru maakond / Jõgeva maakond / Järva maakond / Lääne maakond / Lääne-Viru maakond / Põlva maakond / Pärnu maakond / Rapla maakond / Saare maakond / Tartu maakond / Valga maakond / Viljandi maakond / Võru maakond ajavahemikul 1.01.2023 kuni 31.12.2023
 Pindala(ha)Tehingu summa (eur)Pinnaühiku hind(eur /ha)
  ArvKeskmineKokkuMinimaalneMaksimaalneMinimaalneMaksimaalneMediaanKeskmineStandardhälve
Harju maakondmetsamaa1307,306 754 634500351 200240,3829 924,695 736,707 627,615 539,91
Hiiu maakondmetsamaa886,803 795 4631 500305 000178,5715 548,786 039,646 323,633 374,23
Ida-Viru maakondmetsamaa499,005 144 7906 500691 4701 258,1127 000,007 439,7011 125,088 786,41
Jõgeva maakondmetsamaa718,906 263 5814 000500 000696,8624 794,078 404,569 593,265 400,33
Järva maakondmetsamaa767,305 148 0491 000297 000326,8021 282,058 803,278 652,594 948,66
Lääne maakondmetsamaa9112,006 584 1912 570425 000642,6524 414,895 159,395 953,883 646,12
Lääne-Viru maakondmetsamaa1147,806 706 934500344 000107,8721 543,705 772,037 403,914 942,40
Põlva maakondmetsamaa415,902 446 0385 000204 8002 100,8425 000,007 938,0410 381,476 266,05
Pärnu maakondmetsamaa1338,209 649 6784 500555 272617,2828 875,306 343,288 822,636 192,23
Rapla maakondmetsamaa938,205 073 0646 600419 055397,7326 501,776 459,337 168,264 420,25
Saare maakondmetsamaa1917,107 362 7411 250278 100466,4226 143,794 216,875 722,494 171,42
Tartu maakondmetsamaa636,703 935 6095 000500 0001 264,2227 777,787 482,998 995,535 391,06
Valga maakondmetsamaa289,902 140 3524 000311 000417,1325 235,856 644,128 186,116 333,76
Viljandi maakondmetsamaa757,004 583 7283 000320 000898,2022 244,307 936,518 960,265 123,91
Võru maakondmetsamaa696,904 608 7355 000430 000631,3925 335,739 857,4810 624,786 231,78
Allikas: Maa-amet, tehingute andmebaas
Tehingute hindasid ja pindala puudutavad andmed kuvatakse vaid juhul, kui on toimunud vähemalt 5 tehingut.

Meile maksate vahendustasu vaid õnnestunud müügi korral ning vahendustasu suuruseks on 3% müügisummast, mille maksab kinnistu müüja. Meie vahendustasu on Eestis tegutsevatest metsaoksjoneid korraldatavatest portaalidest soodsaim. Lugege pikemalt meie enampakkumise korraldamise täpsetest tingimustest.

Kui kinnistule ei tule ühtegi pakkumist, siis analüüsime ning arutame omanikuga läbi, mis võis olla võimalik põhjus oksjoni ebaõnnestumises. Pakume välja koostöös uue hinna ja kokkuleppel alustame uue oksjoniga.

Tasu oksjoni korraldajale 3% kinnistu müüdavast hinnast notaris.

Notari kulude kandmine on tehingu tegemise jooksul kokkuleppe küsimus.

Milliseid makse peab metsaomanik peale õnnestunud müüki riigile tasuma?

– Ettevõtte puhul käibemaks KM 22%
– Päritud metsakinnistu puhul tulumaks 4000%
– Maksusoodustuse korral ei tea

Jah, kui soovite oleme huvitatud ka konkreetsete kinnistute ostust. Sellest saate lugeda lähemalt meie avalehelt jättes meile oma andmed, saates oma kinnistu metsamajandamiskava ning teeme teile pakkumise juba lähima paari päeva jooksul.

Vaata oksjoneid

Metsaoksjon

Soovite müüa oma kinnistu enampakkumise teel meie oksjoniportaalis? Vaadake metsaoksjonite lehelt lähemalt.

Tutvu teenusega

Metsa ost

Ostame teie metsakinnistu. Loe lähemalt, kuidas toimib metsa ostu protsess ning selle tähtsaimad nüansid.​

Tutvu teenusega

Põllumaa ost

Ostame teie põllumaa koos haritava maa ning kaasneva taluhoonega. Loe pikemalt, kuidas toimib põllumaa ost.​

Tutvu teenusega

Raieõiguse ost

Ostame raieõiguse teie metsakinnistul ning maksame tihumeetri eest alati konkurentsivõimelist turuhinda.

Tutvu teenusega

Metsakava koostamine

Metsamajandamiskava ehk metsakava on dokument, mis sisaldab endas metsa inventeerimisandmeid. Loe edasi.​

Tutvu teemaga

Metsa hind

Kuidas kujuneb metsamaa hind ning millised on metsa hinna peamised mõjutajad Eestis aastal 2024. Loe pikemalt.

Tutvu teemaga

Metsateatis

Metsateatis on dokument, mis on kohustuslik kõigile metsaomanikele, kes plaanivad viia läbi raietöid. Loe pikemalt.​

Tutvu teemaga

Põllumaa hind

Kuidas kujuneb põllumaa hind ning millised on põllumaa hindade peamised mõjutajad aastal 2024. Loe pikemalt.

Tutvu teemaga

Metsaregister

Mis teenus on Metsaregister ehk Metsaportaal ning kuidas metsaomanik seda kasutada saab? Loe pikemalt.